GermanTech Co. Ltd. 
KELLER Service Center
(Beijing Hui De Xin Ke Ji You Xian Gong Si),
Room 1408, Tower B
Techart Plaza, No.30 Xue Yuan Road
Haidian District
100083 Beijing P.R.China

Tel: 0086-10 828 679 -20 
Fax: 0086-10 828 679 -19 

E-Mail: jhe@germantech.com.cn
Homepage: www.keller-its.cn
German Tech
Home ›› Contact